I sacerdoti

Arciprete: don Enzo Smriglio

don Enzo Smriglio

Vicario Parrocchiale: don Basilio Vincenzo Pappalardo

don Basilio Vincenzo Pappalardo

Vicario Parrocchiale: don Giovanni Sijo

don Giovanni Sjio